Zasoby infrastruktury informacji przestrzennej

2021L

Kod przedmiotu2881S1-ZIIP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Wstęp do budowy infrastruktur informacji przestrzennej., Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2012 2) Kubik T., GIS. Rozwiązania sieciowe., PWN, 2009 3) Parzyński Z., Chojka A., Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML. Podręcznik., Wydawnictwo GEODETA, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi