Analiza wywiadowcza

2024Z

Kod przedmiotu81S1-ANWYW
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Góralski A. , Twórcze rozwiązywanie zadań., t. , PWN, 1989, s. 2) Wełyczko L., Zarządzanie procesem umysłowym w pracy twórczej., t. , WSOWL, 2012, s. 3) Liedel K., P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz, Analiza informacji. Teoria i praktyka, t. , Difin, 2012, s. 4) Nolan J., Confidential. Business Secrets. Getting Theirs-Keeping Yours., t. , Yardley-Chambers , 1999, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi