Audyt przestrzeni I

2023Z

Kod przedmiotu81S1-AP1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tkacz, Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej, WUK, 2007 2) Praca zbiorowa, ) Jak przetworzyć miejsce, www.pps.org, 2009 3) NIKITIN C., FRIED B, Achieving Great Federal Public Spaces. A property Manager’s Guide., . U.S. General Services Administration, 2007 4) Praca zbiorowa, Projektowanie zrównoważonych. jednostek strukturalnych, PWR, Wydz. Architektury, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi