Algorytmy przetwarzania informacji

2022L

Kod przedmiotu81S1-API
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Banachowski, Diks, Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT, 2006 2) Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 2004 3) Arabas, J., Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi