Analiza ryzyka

2023Z

Kod przedmiotu81S1-AR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Bajerowski, A. Kowalczyk , Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu., t. , UWM, 2013, s. 2) J. Sokołowska, Psychologia decyzji ryzykownych. Ocena prawdopodobieństwa i modele wyboru w sytuacji kryzysowej., t. , ACADEMICA, 2009, s. 3) K. Ficoń , Inżynieria Zarządzania Kryzysowego. Podejście systemowe., t. , , 2007, s. 4) R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, t. , Difin, 2012, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi