Analizy struktur sieciowych

2023L

Kod przedmiotu81S1-ASS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Longley P. A., Goodchild F. M., Maguire D.J., Rhind W. D, GIS Teoria i praktyka, t. , Wydawnictwo PWN, 2008, s. 2) Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS Obszary zastosowań, t. , Wydawnictwo PWN, 2007, s. 3) Izdebski W., Wykłady z Systemów Informacji o Terenie, t. , , 2015, s. 4) Cichoński P., Dębińska E., Badanie dostępności komunikacyjnej wybranej lokalizacji z wykorzystaniem funkcji analiz sieciowych, t. 10, AGH Kraków, 2012, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi