Audyt przestrzeni II

2023L

Kod przedmiotu81S1-AUPR2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wyżykowski A., Przestrzeń bezpieczna: urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców., Katedra Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych. Instytut Projektowania Urbanistycznego. Wydział A, 2004 2) Steve. Crouch Henry Shaftoe; Roy Fleming; Andrzej Degler , Bezpieczne mieszkanie, dom i osiedle. , Wydawnictwo Arkady Warszawa, 2001 3) Dryl W., Audyt marketingowy, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu. Warszawa, 2010 4) Kuc B., Kontrola - kontroling - audyt : podobieństwa i różnice. , Wydawnictwo PTM. Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi