Ćwiczenia terenowe – praca w zespole analitycznym

2023L

Kod przedmiotu81S1-CTPZA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Bajerowski, A. Kowalczyk , Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu, UWM, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi