Geoinformacja obrazowa

2022L

Kod przedmiotu81S1-GEOB
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bernasik J., Elementy fotogrametrii i teledetekcji, Uczelniane Wydawnictwo Nauk.-Dydakt. AGH Kraków, 2000 2) Kaczyński R., Ewiak I., Fotogrametria, WAT Warszawa, 2016 3) Kurczyński Z., Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi, t. I, II, Oficyna Wydawnicza, PW Warszawa, 2006 4) Kurczyński Z., Fotogrametria, PWN, 2014 5) Linder W., Digital Photogrammetry: A Practical Course, Springer, 2016 6) Sanecki J., Teledetekcja - pozyskiwanie danych, WAT, 2006 7) Sawicki P., Geoinformacja Obrazowa - materiały dydaktyczne z wykładów i ćwiczeń, KG UWM w Olsztynie, 2020 8) Sitek Z., Fotogrametria ogólna i inżynieryjna, PPWK Warszawa-Wrocław, 1991 9) Sitek Z., Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, AGH, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi