Geowizualizacja informacji

2023Z

Kod przedmiotu81S1-GI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) DiBiase D, Visualization in the earth sciences, PSU, 2007 2) Kraak M.J.; Ormeling F., Kartografia . wizualizacja danych przestrzennych, PWN, 1984 3) MacEachren, A.M., Perspectives on visualization and modern cartography, Visualization in modern cartography,, ELSEVIER, 1994 4) Ratajski L.,, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej,, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1973
Literatura uzupełniająca
Uwagi