Grafika inżynierska

2022Z

Kod przedmiotu81S1-GRIN
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grochowski B, Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, Wyd. Nauk. PWN, 2006 2) Maciaszek J., Gawałkiewicz, R.,, Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska., Wydano Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007 3) Otto E., Geometria wykreślna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1966 4) AUTODESK, https://help.autodesk.com/view/ACD/2019/PLK/, online, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi