Harmonizacja danych i informacji (szeroki zakres)

2022L

Kod przedmiotu81S1-HDiI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gaździcki J., Internetowy leksykon geomatyczny., Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, www.ptip.org.pl, 2009 2) Geoportal2., Strategia harmonizacji IIP., GUGiK, 2012 3) Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej., Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi