Inżynieria systemów i analiza systemowa

2021Z

Kod przedmiotu81S1-ISAS
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemowa., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2010 2) Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemowa., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2010 3) Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemowa., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2010 4) Cempel Cz., Teoria i inżynieria systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego., ITE, 2008 5) Cempel Cz., Teoria i inżynieria systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego., ITE, 2008 6) Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemowa., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2010 7) Cempel Cz., Teoria i inżynieria systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego., ITE, 2008 8) Cempel Cz., Teoria i inżynieria systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego., ITE, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi