Informacja w zarządzaniu kryzysowym II

2023L

Kod przedmiotu81S1-IwZK2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołębiewski J., Zarządzanie kryzysowe, t. 1, Wiedza obronna, 2001, s. 2) Bajerowski T., Kowalczyk A. , Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu., t. , UWM, 2013, s. 3) Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T., Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem, t. , Difin, 2013, s. 4) Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe., t. , Difin, 2015, s. 5) Ahmed, M., Meena Ahmed , The Principles and Practice of Crisis Management., t. , , 2006, s. 6) Sienkiewicz P., Górny P., Analiza systemowa sytuacji kryzysowych., t. , AON, 2001, s. 7) , Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym., t. , , 2007, s. 8) Ficoń K., Inżynieria Zarządzania Kryzysowego. Podejście systemowe., t. , , 2007, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi