Matematyka

Mathematics

2021Z

Kod przedmiotu81S1-MAT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory, t. 2, Wyd. GiS, Wrocław , 2016, s. 156 2) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, t. 1, Wyd. GiS, Wrocław, 2017, s. 226 3) T Jurgielewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory, t. 1, Wyd. GiS, Wrocław, 2001, s. 163 4) F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych, t. -, PWN, 2012, s. 530
Literatura uzupełniająca
Uwagi