Modelowanie danych i informacji środowiskowych

2022Z

Kod przedmiotu81S1-MDIS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lipiński A, Prawne podstawy ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007 2) Główny Inspektor ochrony Środowiska, Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020, Warszawa, 2015 3) Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander, Józef Szpikowski, ZINTEGROWANY MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1993 4) A. Kostrzewski, M. Samołyk (red.), , Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Biała Góra,, 2011 5) L. Krzysztofiak (red.),, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Aspekty metodyczne, stan aktualny, perspektywy., Wigierski Park Narodowy, Krzywe,, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi