Modelowanie informacji parametrycznej

2022Z

Kod przedmiotu81S1-MIP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ch. Eastman, P. Tiecholz, R. Sacks, K. Liston, BIM Handbook; a guide to information modeling for owners, menagers, designers, engineers, and contractors, John Wiley & Sons, 2008 2) Andrzej Tomana, BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie, Kraków, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi