Metody ochrony danych i bezpieczeństwo teleinformatyczne

2022L

Kod przedmiotu81S1-MODBT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Cole, R. L. Krutz, J. Conley, Bezpieczeństwo sieci. , Helion, Gliwice, 2005 2) K. Merike, , Tworzenie bezpiecznych sieci, MIKOM, Warszawa, 2000 3) M. Stawowoski, Ochrona informacji w sieciach komputerowych, ArsKom, Warszawa, 1998 4) N. Ferguson, Kryptografia w praktyce, Helion, Gliwice, , 2004 5) A. Barczak, T. Sydoruk, Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania, Bellona, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi