Metody pozyskiwania danych i informacji II (nieklasyczne)

2021L

Kod przedmiotu81S1-MPDI2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Babbie, E., Badania społeczne w praktyce, PWN, 2007 2) Babbie, E., Podstawy badań społecznych, PWN, 2008 3) Frankfort-Nachmias, C. D., Nachmias, D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk - S-ka, 2001 4) Jemielniak, D., Badania jakościowe. Metody i narzędzia, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi