Metody i technologie wyszukiwania informacji

2022Z

Kod przedmiotu81S1-MTWI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, Wydawnictwo PWN, 2013, s. 228 2) D. Hand, H. Mannila, P. Smyth, Eksploracja danych, WNT Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005, s. 584
Literatura uzupełniająca
Uwagi