Metody wizualizacji danych i informacji

2022L

Kod przedmiotu81S1-MWDI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Korsak W., Wizualizacja informacji w biznesie, Novae Res, 2015 2) Murray S., Interaktywna wizualizacja danych, Helion, Gliwice, 2014 3) Hill T., Lewicki P., STATISTICS Methods and Applications, Wydawnictwo StatSoft, 2006 4) Osińska V, Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów, SBP, Warszawa, 2010 5) Steele J., Ilinsky N., Beautiful Visualization: Looking at Data Through the Eyes of Experts, O’Reilly, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi