Metodologia wartościowania jakości

2023Z

Kod przedmiotu81S1-MWJ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kolman, Kwalitologia, Placet, 2009 2) Dakunin, Aksjologia. Podstawy teorii wartości, Self Publishing, 2012 3) Kuc, Aksjologia nauki i zarządzania. Na krawędzi kryzysu wartośc, Ementon, 2015 4) Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, 2000 5) Suchecka, Statystyka przestrzenna, .C.H.Beck, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi