Przetwarzanie dużych zbiorów danych

2022L

Kod przedmiotu81S1-PDZD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Beck K., Cynthia A., Wydajne programowanie – Extreme Programming, Mikom, 2005 2) Cichosz P., Systemy uczące się, WNT, Warszawa, 2000 3) Poe V., Klauer P., Brobst S., Tworzenie hurtowni danych, WNT, Warszawa, 2000 4) Arabas J., Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, Warszawa, 2004 5) Kincaid D., Cheney W., Analiza numeryczna, PWN, Warszawa, 2008 6) Banachowski L., Diks K., Rytter W., Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa, 2006 7) Cockburn A., Jak pisać efektywne przypadki zastosowań, WNT, Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi