Psychologia podejmowania decyzji

2021Z

Kod przedmiotu81S1-PPD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M , Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 1997 2) Strelau J., Doliński D, Psychologia, GWP, 2008 3) Zimbardo P.G, Johnson R.L., McCann V, Psychologia. Kluczowe koncepcje, PWN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi