Programowanie (Inf-3)

2022Z

Kod przedmiotu81S1-PRG
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mark Lutz, David Ascher:, Python. Wprowadzenie, t. , Helion, 2002, s. 2) Michael Dawson, Python dla każdego. Podstawy programowania. , t. , Helion, 2014, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi