Podstawy systemów transportowych

2022Z

Kod przedmiotu81S1-PST
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K, Transport, PWN, 2007 2) Grzywacz W, . i inni, Polityka transportowa, WUG, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi