Systemy baz danych

2022Z

Kod przedmiotu81S1-SBD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Connolly Th. Begg C., Systemy baz danych. Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania, t. I i II, RM, 2004, s. 2) Tow D., SQL. Optymalizacja, t. , Helion, 2004, s. 3) Schwartz B., Zaitsev P., Tkachenko V., Zawodny D., Lentz A., Balling D., Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II, t. , Helion, 2009, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi