Społeczeństwo informacyjne

2022Z

Kod przedmiotu81S1-SPIN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika,, Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy , Katowice, 2008 2) Mierzecka-Szczepańska A,, Badania zachowań informacyjnych., Warszawa, 2013 3) Kamińska-Czubała B., Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Informacyjny świat pokolenia, Warszawa, 2013 4) Świgoń M.,, Bariery informacyjne, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi