Systemy teleinformatyczne w transporcie

2022L

Kod przedmiotu81S1-STT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Haykin, S., Systemy telekomunikacyjne, t. 1 - 2, WKŁ, 2004, s. 50 2) Kabaciński, W., Żal, M., Sieci telekomunikacyjne, t. 1, WKŁ, 2008, s. 50 3) Gaca, S., Suchorzewski, W., Tracz, M., Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka, t. 1, WKŁ, 2011, s. 50 4) Jamroz, K., Oskarbski, J., Litwin, M., Inteligentne systemy transportu - zaawansowane systemy zarządzania ruchem., t. 1, Materiały konferencyjne z I Polskiego Kongresu Drogowego "Lepsze drogi - lepsze życie", 2006, s. 50 5) Jamroz, K. (red), Systemy sterowania ruchem ulicznym, t. 1, WKŁ, 1984, s. 50
Literatura uzupełniająca
Uwagi