Sztuka obserwacji

2023L

Kod przedmiotu81S1-SZOB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dimitrius J-E., M.C. Mazzarella, , Sztuka obserwacji, t. , Helion, 2008, s. 2) Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka., t. , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi