Walka informacyjna

2024Z

Kod przedmiotu81S1-WAINF
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T.Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa - społeczeństwa - ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, t. , , 2014, s. 2) Marek Górka (red) , Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku., t. , , 2014, s. 3) K.Liedel, T. Serafin , Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej., t. , , 2011, s. 4) T.Aleksandrowicz , Podstawy walki informacyjnej, t. , , 2016, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi