Wprowadzenie do baz danych

2021L

Kod przedmiotu81S1-WDBD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Connolly Th. Begg C., Systemy baz danych. Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania, t. I i II, RM, 2004 2) Tow D., SQL. Optymalizacja, Helion, 2004 3) Schwartz B., Zaitsev P., Tkachenko V., Zawodny D., Lentz A., Balling D., Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II, Helion, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi