Wywiad geoinformacyjny

2023Z

Kod przedmiotu81S1-WG
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sun Tzu, Pin Sun, Sztuka wojny, t. , Helion, 2013, s. 2) Faligot R., R. Kauffer, Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na Świecie, t. , Iskry, 1998, s. 3) Bajerowski T., A. Kowalczyk, Metody geoinformacyjnych analiz jawnozródłowych w zwalczaniu terroryzmu, t. , UWM, 2013, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi