Geoanalizy antyterrorystyczne

2022Z

Kod przedmiotu2881S1-GEAN
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bajerowski T., Kowalczyk A., Metody geoinformacyjnych analiz jawnozródłowych w zwalczaniu terroryzmu., t. , UWM, 2013, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi