Grafika inżynierska

2020Z

Kod przedmiotu2881S1-GRIN
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grochowski B., Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną , Wyd. Nauk. PWN, 2006 2) Jaskulski A., AutoCAD 2016/LT2016/360+, PWN, 2015 3) Pikoń A, AutocCAD 2016, Pierwsze kroki PL, Helion, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi