Informatyczne systemy statystyczne

2020Z

Kod przedmiotu2881S1-ISS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) StatSoft Polska, Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, Warszawa, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi