Matematyka

Mathematics

2019Z

Kod przedmiotu2881S1-MAT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość matematyki na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńNabycie umiejętności w stosowaniu podstawowych narzędzi matematycznych, rozwiązywanie zadań wspomagających zrozumienie treści wykładów
Opis wykładówElementy rachunku wektorowego i geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni. Rachunek macierzowy. Funkcje jednej i wielu zmiennych. Pochodne funkcji jednej zmiennej. Pochodne cząstkowe. Równania różniczkowe zwyczajne I i II rzędu. Całka nieoznaczona. Całka oznaczona - zastosowania.
Cel kształceniaNabycie wiedzy i umiejętności w doborze i stosowaniu różnych narzędzi matematycznych.
Literatura podstawowa1) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory, t. 2, Wyd. GiS, Wrocław , 2016, s. 156 2) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, t. 1, Wyd. GiS, Wrocław, 2017, s. 226 3) T Jurgielewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory, t. 1, Wyd. GiS, Wrocław, 2001, s. 163 4) F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych, t. -, PWN, 2012, s. 530
Literatura uzupełniająca1) Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, wyd. Wyd. WNT, Warszawa, Metody numeryczne, 2005r., tom -, 384s.
Uwagibrak