Modelowanie informacji parametrycznej

2020Z

Kod przedmiotu2881S1-MIP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ch. Eastman, P. Tiecholz, R. Sacks, K. Liston , BIM Handbook; a guide to information modeling for owners, menagers, designers, engineers, and contractors, t. , John Wiley & Sons, 2008, s. 2) Andrzej Tomana , BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie, t. , Kraków, 2015, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi