Modelowanie informacji parametrycznej

2020Z

Kod przedmiotu2881S1-MIP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Eastman Ch., Tiecholz P., Sacks R., Liston K., BIM Handbook. A guide to information modeling for owners, menagers, designers, engineers and contractors, John Wiley & Sons, 2008 2) Tomana A., BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie, Kraków, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi