Metody pozyskiwania danych i informacji I (klasyczne)

2019Z

Kod przedmiotu2881S1-MPDI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bielecka, E., Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania., PJWSTK, 2006 2) Butowtt, J., Kaczyński, R., Fotogrametria, WAT, 2010 3) Kurczyński, Z., Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi, Oficyna Wydawnicza PW, 2006 4) Litwin, L., Myrda, G., Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Helion, 2005 5) Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W., GIS. Teoria i praktyka, PWN, 2006 6) Magnuszewski, A.,, GIS w geografii fizycznej, PWN, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi