Metody i technologie wyszukiwania informacji

2020Z

Kod przedmiotu2881S1-MTWI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Larose, D. T., Odkrywanie wiedzy z danych, t. 1, PWN, 2006, s. 50 2) Hand, D., Mannila, H., Smyth, P., Eksploracja danych, t. 1, WNT, 2005, s. 50 3) Cichosz, P., Systemy uczące się, t. 1, WNT, 2000, s. 50 4) Mitchell, T., Machine learning, t. 1, McGraw-Hill Companies Inc., 1997, s. 50 5) Bolc, L., Zaremba, P., Wprowadzenie do uczenia się maszyn, t. 1, Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1993, s. 50
Literatura uzupełniająca
Uwagi