Prawo ochrony informacji i danych osobowych

2021Z

Kod przedmiotu2881S1-POIDO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Hoc, T. Szewc, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, wyd. 2, C.H. Beck, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi