Psychologia podejmowania decyzji

2019Z

Kod przedmiotu2881S1-PPD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPodejmowanie decyzji i jej szczegółowe etapy. Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji. Strategie i heurystyki w podejmowaniu decyzji. Strategia marketingowa w procesie inwestycyjnym.
Opis wykładówPodpatrywanie ludzkiego umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? Rozwiązywanie problemów. Ocenianie i podejmowanie decyzji. Strategie manipulacji marketingowej. Wpływ czynników społecznych na proces decyzyjny.
Cel kształceniabrak
Literatura podstawowa1) Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M , Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 1997 2) Strelau J., Doliński D, Psychologia, GWP, 2008 3) Zimbardo P.G, Johnson R.L., McCann V, Psychologia. Kluczowe koncepcje, PWN, 2010
Literatura uzupełniająca1) Zaleśkiewicz T., wyd. GWP, Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka, 2005r., tom 2) Lindsay P.H, Norman D.A. , wyd. PWN, Procesy przetwarzania informacji u człowieka, 1984r., tom 3) Aronson E. , wyd. PWN, Człowiek istota społeczna, 1995r., tom
Uwagi