Podstawy przedsiebiorczości i zarządzanie zespołami

2022Z

Kod przedmiotu2881S1-PPZZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy Teoretyczne., t. , Wydawnictwo C.H. Beck., 2010, s. 2) Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i Innowacyjność., t. , wyd. Difin Centrum Doradztwa i Informacji., 2010, s. 3) Moczydłowska J., Pacewicz I., Przedsiębiorczość., t. , Wydawnictwo Oświatowe FOSZE., 2007, s. 4) Garbacik K., Żmiejko M., Czas na Przedsiębiorczość., t. , Wydawnictwo Szkolne PWN., 2008, s. 5) Roszkowski H., Wiatrak A.P., Zarządzanie projektem: istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków UE., t. , Wyd. SGGW, Warszawa., 2006, s. 6) MGiP, Biuro współpracy EUROPAID, Warszawa., Podręcznik – Zarządzanie Cyklem Projektu., t. , MGiP, Biuro współpracy EUROPAID, Warszawa., 2004, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi