Praca dyplomowa

2022Z

Kod przedmiotu2881S1-PRDYP
Punkty ECTS 15
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wiśniewski R, Wytyczne przygotowania pracy dyplomowej, t. , WGiGP, 2008, s. 2) Boć J, Jak pisać pracę magisterską, t. , wyd. Kolonia Limited, 2001, s. 3) Cabarelli G., Łucki Z, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, t. , wyd. Universitas, 1998, s. 4) Pułło A., 2000r, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, t. , PWN, 2000, s. 5) Szkutnik Z, Metodyka pisania pracy dyplomowej, t. , wyd. Wydawnictwo Poznańskie, 2007, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi