Seminaria

2022Z

Kod przedmiotu2881S1-SEM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pytkowski W. , Organizacja badań i ocena prac naukowych, t. , PWE, 1981, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi