Socjologia informacji

2021Z

Kod przedmiotu2881S1-SOIN
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Barney, Społeczeństwo sieci, t. , Wydawnictwo Sic!, 2008, s. 2) T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina Konopka, Lech W. Zacher, Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, t. , Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi