Społeczeństwo informacyjne

2020Z

Kod przedmiotu2881S1-SPIN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika, Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy, t. , wyd. Katowice, 2008, s. 2) Mierzecka-Szczepańska A, Badania zachowań informacyjnych, t. , wyd. Warszawa, 2013, s. 3) Kamińska-Czubała B., Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Informacyjny świat pokolenia Y, t. , wyd. Warszawa, 2013, s. 4) Świgoń M., Bariery informacyjne, t. , wyd. Warszawa, 2006, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi