Wprowadzenie do baz danych

2019L

Kod przedmiotu2881S1-WDBD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Connolly Th. Begg C., Systemy baz danych. Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania, t. I i II, RM, 2004 2) Tow D., SQL. Optymalizacja, Helion, 2004 3) Schwartz B., Zaitsev P., Tkachenko V., Zawodny D., Lentz A., Balling D., Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II, Helion, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi