Inżynieria przetwórstwa żywności - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Inżynieria przetwórstwa żywności

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Repetytorium
2
ZAL
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia ogólna i nieorganiczna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Fizyka
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Matematyka 1
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Prowadzenie działalności gospodarczej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Statystyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Grafika inżynierska
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy żywienia człowieka
1
ZAL-O
Wykład
20
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia fizyczna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Chemia organiczna z biochemią żywnosci
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
45
Matematyka 2
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
III - Kierunkowe
Komputerowe wspomaganie projektowania
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Podstawy budowy maszyn
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Prawne aspekty produkcji żywności
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Chemia i analiza żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Dynamiczne operacje jednostkowe
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Komputerowe techniki obliczeniowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Miernictwo przemysłowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Mikrobiologia żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Ogólna technologia żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot kierunkowy do wyboru 1
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Automatyka i sterowanie
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Elektrotechnika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Gospodarka energią
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Procesy cieplne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 2
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 3
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 4
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Reologia żywności
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Termodynamika procesowa
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Aparatura przemysłu spożywczego
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
25
30
Procesy i instalacje membranowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Procesy wymiany masy
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 5
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot kierunkowy do wyboru 6
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 7
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 8
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przetwórstwo surowców białkowych
5,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Inżynieria żywności
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy inżynierii bioreaktorów i biotechnologii przemysłowej
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Przedmiot kierunkowy do wyboru 9
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Przetwórstwo surowców tłuszczowych
5,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Przetwórstwo surowców węglowodanowych
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium kierunkowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Inżynieria produktu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Inżynieria środowiska i ekologia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Praca inżynierska
15
ZAL
Inne zajęcia
125
Projektowanie technologiczne
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 10 Warsztaty językowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,0