Komputerowe wspomaganie projektowania

2017L

Kod przedmiotu1782S1-KOMWP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceGrafika inżynierska, Technologie informacyjne, Komputerowe techniki obliczeniowe
Wymagania wstępneZnajomość obsługi MS Office na poziomie średniozaawansowanym. Zaliczony przedmiot grafika inżynierska. Podstawy wykonywania rysunku aksonometrycznego.
Opis ćwiczeńBudowa GUI, wprowadzanie danych. Tworzenie, parametryzacja i stosowanie bloków wykorzystanie atrybutów w celu automatyzacji pracy. Widoki 3D. Zarządzanie projektem: przestrzeń modelu i papieru oraz powiązania między nimi. Praca grupowa nad projektem. Tworzenie dokumentacji papierowej. Wymiana informacji z programami CAE i biurowymi.
Opis wykładówObszary zastosowań CAx; rodzaje systemów i ich funkcjonalności; zadania realizowane przez systemy CAD. Baza graficznych danych projektu; Graficzny interfejs użytkownika. Praca nad projektem w systemie CAD; Obiekty graficzne podstawowe i złożone; Tworzenie i wykorzystanie złożonych obiektów rysunkowych. Rodzaje rysunków i ich zastosowanie. Przesyłanie danych między systemem CAD a programami obliczeniowymi. Korzystanie z lokalnych i zewnętrznych baz obiektów rysunkowych. Praca zespołowa. Tworzenie dokumentacji projektu.
Cel kształceniaUzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących metod tworzenia rysunków technicznych z wykorzystaniem komputera, Podstawy obsługi programu AutoCAD. Umiejętność tworzenia bazy elementów graficznych (bloków) obiektów powtarzalnych. Poznanie zasad tworzenia projektu graficznego w systemie komputerowym. Doskonalenie umiejętności prezentacji struktury instalacji w postaci graficznej.
Literatura podstawowa1) Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT Warszawa, 2000 2) Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego, Wydawnictwo Uczelniane WSI w Koszalinie, 1989 3) Sydor M., Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania, PWN, 2009 4) Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego. Wspomaganie komputerowe, WNT W-wa, 1997
Literatura uzupełniająca1) Mazur J., Kosiński k., Polakowski K., Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004 2) Szymczak C., Elementy teorii projektowania, PWN W-wa, 1998 3) Serwis internetowy, The Engineering ToolBox, www.engineeringtoolbox.com, 2016 4) Internet, Serwis tematyczny o projektowaniu i systemach CAx, www.dezignstuff.com/blog/, 2016 5) Strony tematyczne www , producentów urządzeń i instalacji procesowych dla przemysłu, Internet, 2018
UwagiZajęcia realizowane w grupach 10-12 osobowych indywidualnie i w zespołach (pracownia komputerowa).